Algemene Bepaling

Algemene bepaling

 • Opgave voor dit ruiterweekend is mogelijk via het inschrijfformulier (het formulier staat ook op www.ruiterweekendsrg.nl) dat voor 1 April a.s. aanwezig moet zijn op het secretariaat.
 • Het startgeld en de andere in rekening gebrachte kosten dienen binnen de gestelde betalingstermijn aanwezig te zijn op IBAN nr. NL38RABO0377841919 van de Rabobank Amersfoort, t.n.v. Stichting Ruiterweekend Gehandicapten. (Voor buitenland: BIC nr. RABONL2U)
 • Bij betaling moet duidelijk vermeld zijn:
  • Naam Ruiter/Amazone
  • Nummer van de nota
 • Deelnemers dienen zich minimaal 1 uur voor aanvang te melden bij het secretariaat voor:
  • Het tonen van een geldig vaccinatiebewijs als u uw eigen privé-/manegepaard/-pony meeneemt. (Het ontbreken hiervan heeft helaas uitsluiting ten gevolge.)
  • Het in ontvangst nemen van richtlijnen betreffende maaltijden en overnachting.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen, welke deelnemers, begeleiders, publiek, paard/pony en/of materiaal mochten overkomen of veroorzaken. Ook voor gemis van goederen stelt de organisatie zich niet aansprakelijk.
 • Zorgt u ook voor eigen E.H.B.O spullen voor uw meegebrachte paard / pony!!!  De organisatie houdt zich het recht, om een dierenarts in te schakelen indien zij het nodig acht. Dit gebeurt op kosten van vereniging / eigenaar van het betreffende paard.
 • De beslissing van de jury is bindend
 • In alle niet voorziene gevallen beslist de organisatie.
 • Deelnemers zijn verplicht tijdens het rijden een goedgekeurde veiligheidscap met driepunts kinband te dragen met CE nr. 1384.
 • Voor gebruik van alcohol tijdens het weekend door deelnemers en begeleiders is de organisatie niet verantwoordelijk. Er wordt van de begeleiding verwacht dat zij dit in goede banen leiden.
 • De verantwoordelijkheid van inname van medicatie en/of het naleven van gezond gedrag i.v.m. een eventuele aandoening, is volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of begeleider.

Reacties zijn gesloten.